Všeobecné vyhlásenie
Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Tantra Štúdio Bratislava. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Tantra Štúdio Bratislava zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.Tantra Štúdio Bratislava si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Tantra Štúdio Bratislava alebo tretích strán zmluvne viazaných s Tantra Štúdio Bratislava. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Tantra Štúdio Bratislava.


Všetky osobné údaje získava Tantra Štúdio Bratislava od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.